KİTAPLARIMIZ

Lacancı Psikanalize Klinik Bir Giriş

Her terapistin başucu kitabı olmaya aday bir kitap!

 

Lacancı Psikanalize Klinik Bir Giriş, Lacan’ın teorisine giriş yapmak için eşsiz bir başlangıç oluşturuyor. Kitabın içinde tanımlanan pek çok temel kavram bol miktardaki klinik malzemeyle desteklenerek okurun anlayabileceği şekilde sunuluyor. Fink, kendi deneyiminden yola çıkarak faydalı bulduğu psikanalitik müdahale ve uygulamaları Lacan’ın teorisini kullanarak özgün bir şekilde ortaya seriyor. 

 

Okurlar bu kitapla birlikte her zaman “zor” olarak kabul edilen Lacan’a bir başlangıç yapma olanağına kavuşacaklar. Lacancı psikanalizi teşkil eden öğelerin neler olduğunu Fink’in sakin, yalın ve derinlikli rehberliği eşliğinde ziyaret edebilecekler. 

 

Klinisyenler gündelik pratiklerinde yaşadıkları zorluklara pek çok açıklama bulabilecekler bu kitapta. Fink, psikanalitik tanının önemini, nevroz, psikoz ve sapkınlığın ne anlama geldiğini, a nesnesini, değişken süreli seansı, kesmeyi,jouissanceı, Öteki ve ötekini, arzuyu, arzu alanının açılmasını, İmgesel-Simgesel-Gerçek düzenleri, analistin konumunu, analitik ilişkiyi ve daha pek çok temel Lacancı kavramı büyük bir ustalıkla aktarıyor. 

 

Bu kitap öncelikle terapistler için yazılmış bir kitap! Ama psikanalize ve kendisine ilgi duyan herkes bu kitabı okuyabilir!

Fink’in dediği gibi: Lacan, “bizi uyandırmanın, kışkırtmanın, sarsmanın peşindedir; teskin etmeyi, rehavete sokmayı değil, ancak kavramsal tekdüzeliğimizi şaşkına çevirmeyi ister. Bunlar, onun bizi çalışmaya itme amacıyla, anladığımızı düşündüğümüz şeyi anlamadığımız gerçeğini (Freud’un yazılarını ya da analizanlarımızın söylemlerini takip etmenin aldatıcı biçimde kolay olup olmadığını), bir şeyi ifade etmek ya da kavramsallaştırmak için sayısız girişimde bulunmak zorunda kalabileceğimizi ve sonrasında yorumumuzun hâlâ yalnızca yaklaşık olarak kalacağını bize hatırlatmasıyla ilgilidir.” 

OznellikVeOtekilik-KAPAK-600px.jpg

Öznelik ve Ötekilik: Lacan'ın Felsefi Bir Okuması

Lorenzo Chiesa

 

Chiesa'nın kitabı psikanaliz ve felsefenin kesişiminde yer alan eşsiz bir kitap! 

Lacancı teorinin en karmaşık tartışmalarını bu karmaşıklığa yaraşır bir titizlikle ve derinlikle ele alan önemli bir kilometre taşı!

 

Bazı "Lacan yanlıları"nın Lacan'ın çalışmalarının tefsir edilmesine bir son verilmesi çağrısına ve Lacan'ın "Lacan karşıtları" tarafından nüfuz edilemez olarak reddedilmesine karşı çıkan Öznelik ve Ötekilik, Lacan'ın "paradoksal olarak sistematik" bir düşünür olduğunu ve metinlerinin yakın bir analizinin gerekliliğini iddia ediyor. Lorenzo Chiesa, felsefi bir perspektiften, Lacan'ın çalışmasında öznelik kavramının evrimini incelerken Lacan'ın İmgesel, Simgesel ve Gerçek düzenlerine göre Lacancı öznenin ötekilikle zorunlu ilişkisi içinde ayrıntılı bir okumasını gerçekleştiriyor. Chiesa, Lacan'ın özneyi incelemesinin görünüşte uyumsuz aşamalarının altında yatan sürekliliği vurgular ve Lacan'ın teorisini tutarlı bir felsefi sistem olarak tanımlar - ancak sürekli olarak gözden geçirilen ve bu nedenle "tamamlanmamış", "açık" ve problematik bir sistem. Chiesa, konuyla ilgili her bir "eski" teoriyi "yeni" bir ayrıntılandırma çerçevesinde analiz eder ve temel ilkelerini giderek daha karmaşık hale gelen genel bir psikanalitik söylem perspektifinden yeniden değerlendirir. 1960'lardan itibaren, diye yazar Chiesa, Lacancı özne, aktif olarak yüzleşilmesi ve varsayılması gereken indirgenemez bir eksiklik anlamına gelir; Chiesa ayrıca bu "özneleştirilmiş eksiklik"in postmodernizm tarafından iddia edilen "öznenin ölümü" ile geleneksel "tözselci" özne nosyonuna dönüş arasındaki çağdaş açmazdan bir kaçış sunduğunu ileri sürer. Psikanalitik konulara özgün bir yaklaşım getiren Öznelik ve Ötekilik, Lacancı kavramların felsefi bir araştırmasına duyulan ihtiyacı ciddiye alarak, Lacan üzerine mevcut literatürde önemli bir boşluğu dolduruyor. 

Adsız_edited.jpg
Freud'un Teknik Yazıları: Psikanalizin Tekniği Üzerine ve Ötesi...
Sigmund Freud
Editör: Ece Aşıroğlu

Farklı, güncel, şakacı, polemikçi, yenilikçi, kısacası bambaşka bir Freud'la karşılaşmak isteyenler için bu kitap bire bir!
Psikanaliz ne kadar çok merak uyandırsa da onun nasıl uygulandığına ilişkin bu kadar az şey yazılmış olması çok ilgi çekici bir konu. Kimi zaman bu boşluğu popüler kültürden elde edilen önyargılarla doldurmak ya da kendinden menkul açıklamalarla tekniğin kendisini ikame etmek tercih edilmektedir. Elinizdeki bu kitap Freud’un belli bir dönem boyunca yazdığı teknik yazıları bir araya getiriyor.
Bu kitap psikanalizin ne olduğuyla değil nasıl yapıldığıyla ilgili!
 

Psikanalitik Tekniğin Temelleri
Bruce Fink
Çeviren: Burcu Halaç

Bu kitap bütün klinisyenlerin başucu kitabı olmaya aday! Psikanalizin uygulamasının temel tekniklerini bulabileceğiniz eşsiz bir başvuru kaynağı! Bruce Fink bu kitabında hem Lacancı psikanalizin tekniklerini hem de genel olarak psikanalizin uygulamada nasıl işlediğini ele alıyor. Analist nasıl dinler? Neyi duyar? Bastırma nasıl takip edilir? Analitik yorum nedir? Telefonla analiz yapılır mı? Zor hastalarla nasıl çalışılır? Psikanalizde tanının önemi nedir? Gibi pek çok soruyu ayrıntılı ve berrak biçimde ele alıyor. 


Özgür Öğütcen'in kaleme aldığı Sunuş yazısı için tıklayınız.
 

eb9264af-5344-4fb5-9ba3-6c40471ff77d_edi

Şehrin Deli Efendileri
Antonio Quinet
Çeviren: Ceren Korulsan

Lacancı psikanaliz şizofreni ve paranoyayı nasıl ele alıyor? Bu iki özgün ve temel tanı bu sefer Lacancı psikanalizin kavramlarıyla ele alınıyor. Şizofreni ve paranoyanın psikiyatrideki doğuş anlarından başlayıp Lacancı kavramlarla konunun derinlemesine nasıl işlendiğini görmek için eşsiz bir kaynak. Quinet konuya kendi katkılarını ilgili okurlarla paylaşıyor.
Metnin Giriş bölümünü okumak için tıklayınız.


Nobel ödüllü matematikçi John Nash'in yaşam öyküsünün ele alındığı "Sahte Simgelerin Sığınmacısı" başlıklı bölümün pdf dosyasına erişmek için tıklayınız.

Sapkınlıkta Aşk, Arzu ve Jouissance

Luis Izcovich

Çeviren: Oğuzhan Nacak

Luis Izcovich'in Türkçe baskı için kaleme aldığı Önsöz'ü okumak için tıklayınız.

 

Kitabın çevirmeni Oğuzhan Nacak'ın psikomitoloji.com'a kitap hakkında verdiği röportajın pdf dosyasına erişmek için tıklayınız.

Illustrated White Cats

AXİS'İN GELECEK PROGRAMINDA NELER VAR?
Stijn Vanheule
Anita Izcovich
Luis Izcovich
Bruce Fink
Dany Nobus
Sigmund Freud
Lorenzo Chiesa
Slavoj Zizek
Özgür Öğütcen
Ceren Korulsan