top of page

KİTAPLARIMIZ

sld2.png

Keyfin Emeği: Libidinal Ekonominin Eleştirisine Doğru

Samo Tomsic

Çeviren: Hakan Gürvit

Elinizdeki bu kitap kapitalizme direnişin, kimlik politikalarının ötesine geçerek, nasıl örgütlenebileceğini ve bunu yaparken psikanalizin nasıl katkılar sunabileceğini eşi görülmedik bir biçimde ortaya koyuyor. Tomšic bu açıdan, Hegel, Marx, Freud ve Lacan’a uzanan çizgide yeni bir “özne teorisyeni” olarak görülebilir. 

 

Kapitalist Bilinçdışı'nın yazarından, arzu ile kapitalizm arasındaki kesişime dair, yeni bir libidinal ekonomi teorisi. 

 

Keyfin Emeği, Sloven filozof Samo Tomšic’in 2015 tarihli Kapitalist Bilinçdışı kitabında başladığı kapitalizm ve psikanaliz arasındaki bağlantıları keşfetmeye devam ettiği, onun eşsiz katkısını gözler önüne seren çok önemli bir çalışma. 

 

Bu yeni metinde Tomšic, özellikle Jean-François Lyotard tarafından önerilen arzu ve kapitalizm arasındaki kesişme noktası olan "libidinal ekonomi" kavramına odaklanarak ekonomi politiği tartışmak için psikanalizin belli başlı kavramlarını eleştirel bir şekilde gözden geçiriyor. 

 

Marksist ve Freudcu-Lacancı düşünceyi Aristoteles ve Adam Smith’in felsefeleriyle karşılaştıran Tomšic, modernite çağında politik ve ekonomik teorinin narsisizmden ziyade yabancılaşmanın itici gücünü yansıtması gerektiğini öne sürüyor. Bunu akılda tutarak, Tomšic aynı zamanda emek ve direniş sorunlarını ve bunların geleneksel bir libidinal ekonomi anlayışında sundukları “psikanalitik çıkmazları” da analiz ediyor.

Öznelik ve Ötekilik: Lacan'ın Felsefi Bir Okuması

Lorenzo Chiesa

 

Chiesa'nın kitabı psikanaliz ve felsefenin kesişiminde yer alan eşsiz bir kitap! 

Lacancı teorinin en karmaşık tartışmalarını bu karmaşıklığa yaraşır bir titizlikle ve derinlikle ele alan önemli bir kilometre taşı!

 

Bazı "Lacan yanlıları"nın Lacan'ın çalışmalarının tefsir edilmesine bir son verilmesi çağrısına ve Lacan'ın "Lacan karşıtları" tarafından nüfuz edilemez olarak reddedilmesine karşı çıkan Öznelik ve Ötekilik, Lacan'ın "paradoksal olarak sistematik" bir düşünür olduğunu ve metinlerinin yakın bir analizinin gerekliliğini iddia ediyor. Lorenzo Chiesa, felsefi bir perspektiften, Lacan'ın çalışmasında öznelik kavramının evrimini incelerken Lacan'ın İmgesel, Simgesel ve Gerçek düzenlerine göre Lacancı öznenin ötekilikle zorunlu ilişkisi içinde ayrıntılı bir okumasını gerçekleştiriyor. Chiesa, Lacan'ın özneyi incelemesinin görünüşte uyumsuz aşamalarının altında yatan sürekliliği vurgular ve Lacan'ın teorisini tutarlı bir felsefi sistem olarak tanımlar - ancak sürekli olarak gözden geçirilen ve bu nedenle "tamamlanmamış", "açık" ve problematik bir sistem. Chiesa, konuyla ilgili her bir "eski" teoriyi "yeni" bir ayrıntılandırma çerçevesinde analiz eder ve temel ilkelerini giderek daha karmaşık hale gelen genel bir psikanalitik söylem perspektifinden yeniden değerlendirir. 1960'lardan itibaren, diye yazar Chiesa, Lacancı özne, aktif olarak yüzleşilmesi ve varsayılması gereken indirgenemez bir eksiklik anlamına gelir; Chiesa ayrıca bu "özneleştirilmiş eksiklik"in postmodernizm tarafından iddia edilen "öznenin ölümü" ile geleneksel "tözselci" özne nosyonuna dönüş arasındaki çağdaş açmazdan bir kaçış sunduğunu ileri sürer. Psikanalitik konulara özgün bir yaklaşım getiren Öznelik ve Ötekilik, Lacancı kavramların felsefi bir araştırmasına duyulan ihtiyacı ciddiye alarak, Lacan üzerine mevcut literatürde önemli bir boşluğu dolduruyor. 

Freud'un Teknik Yazıları: Psikanalizin Tekniği Üzerine ve Ötesi...
Sigmund Freud
Editör: Ece Aşıroğlu

Farklı, güncel, şakacı, polemikçi, yenilikçi, kısacası bambaşka bir Freud'la karşılaşmak isteyenler için bu kitap bire bir!
Psikanaliz ne kadar çok merak uyandırsa da onun nasıl uygulandığına ilişkin bu kadar az şey yazılmış olması çok ilgi çekici bir konu. Kimi zaman bu boşluğu popüler kültürden elde edilen önyargılarla doldurmak ya da kendinden menkul açıklamalarla tekniğin kendisini ikame etmek tercih edilmektedir. Elinizdeki bu kitap Freud’un belli bir dönem boyunca yazdığı teknik yazıları bir araya getiriyor.
Bu kitap psikanalizin ne olduğuyla değil nasıl yapıldığıyla ilgili!

 

Psikanalitik Tekniğin Temelleri
Bruce Fink
Çeviren: Burcu Halaç

Bu kitap bütün klinisyenlerin başucu kitabı olmaya aday! Psikanalizin uygulamasının temel tekniklerini bulabileceğiniz eşsiz bir başvuru kaynağı! Bruce Fink bu kitabında hem Lacancı psikanalizin tekniklerini hem de genel olarak psikanalizin uygulamada nasıl işlediğini ele alıyor. Analist nasıl dinler? Neyi duyar? Bastırma nasıl takip edilir? Analitik yorum nedir? Telefonla analiz yapılır mı? Zor hastalarla nasıl çalışılır? Psikanalizde tanının önemi nedir? Gibi pek çok soruyu ayrıntılı ve berrak biçimde ele alıyor. 


Özgür Öğütcen'in kaleme aldığı Sunuş yazısı için tıklayınız.

 

Illustrated White Cats

AXİS'İN GELECEK PROGRAMINDA NELER VAR?
Stijn Vanheule
Anita Izcovich
Luis Izcovich
Bruce Fink
Dany Nobus
Sigmund Freud
Lorenzo Chiesa
Slavoj Zizek
Özgür Öğütcen
Ceren Korulsan

bottom of page