top of page

Todd Mcgowan, varoluş, psişe ve toplumla ilgili soruların teorik olarak araştırılmasının yaratıcı sürece somut yollarla katkıda bulunabileceği fikrine kendini adamıştır. Derslerinde genellikle Hegel, Marx ya da Freud gibi önemli kuramsal figürlere odaklanır ve bu figürlerin fikirlerinin en önemli filmlerde, televizyon dizilerinde ve diğer medya metinlerinde nasıl tezahür ettiğini inceler. Komedi, kapitalizm ve çeşitli yönetmenler üzerine Only a Joke Can Save Us: A Theory of Comedy, Capitalism and Desire: The Psychic Cost of Free Markets ve The Impossible David Lynch gibi kitaplar yazmıştır.

 

Psikanalitik film teorisi üzerine yaptığı çalışmalar, seyirci ile sinematik imge arasındaki özdeşleşmeden ziyade arzu üzerine kurulu ilişki hakkında yeni bir düşünme biçimi sağlamıştır. Tüm bu projelerin birleştirici noktası, teorinin sağlam bir şekilde yerleşmiş görünen konulara yeni bir ışık tutma yeteneğine sahip olduğu ve hem hayatlarımızı hem de yaratıcı çabalarımızı zenginleştirebileceği inancıdır. Bu, "Noir Marx", "Varoluşçuluk ve Gençlik Filmi", "Psikanalitik François Truffaut" ve "Atemporal Sinema" gibi derslerde yansıtılmaktadır.

Bazı kitapları:

  • Universality and Identity Politics, Columbia University Press, July 2020

  • Emancipation After Hegel: Achieving a Contradictory Revolution, Columbia University Press, 2019

  • Only a Joke Can Save Us: A Theory of Comedy. Evanston: Northwestern University Press, 2017.

  • Capitalism and Desire: The Psychic Cost of Free Markets. New York: Columbia University Press, 2016

  • Psychoanalytic Film Theory and The Rules of the Game. New York: Bloomsbury, 2015.

  • Enjoying What We Don't Have: The Political Project of Psychoanalysis. Lincoln: University of Nebraska Press, 2013.

  • The End of Dissatisfaction?: Jacques Lacan and the Emerging Society of Enjoyment. Albany: State University of New York, 2004.

  • The Feminine No, State University of New York Press, November 2000
     

Bu bilgiler şu adresten alınarak Türkçeleştirilmiştir: https://www.uvm.edu/cas/english/profiles/todd-mcgowan 

bottom of page