top of page
Lacan psikanaliz Freud Lacancı psikanaliz psikiyatri psikoloji psikanalist
Axis yayınları Lacan Freud psikanaliz psikanalist Lacancı psikiyatri psikolog psikoloji kitap felsefe Zizek
Lacan Freud psikanaliz Lacancı kitap psikoloji özgür öğütcen axis yayınları psikanalist
ceren korulsan psikanalist freud lacan psikanaliz kitap yeni kültür felsefe sosyoloji
lacann.png
lacann.png
lacann.png
lacann.png
lacann.png

 

YENİ ÇIKANLAR

  ÇIKTI !!!    .

Yalnızlık Zamanında Aşk

Paul Verhaeghe

Çeviren: Pınar Garan

Aşk konusunu merak eden herkes bu kitabı mutlaka okumalı!
Yayınlanmasıyla birlikte Paul Verhaeghe’yi kamusal bir figür haline getiren Yalnızlık Zamanında Aşk aşk tartışmalarına oldukça farklı bir bağlamda yaklaşıyor.
Aşka dair klişe övgülerden oldukça uzak olan bu kitap bize aşkın toplumsal doğasını anlatıyor. Ve bunu, Freud’un ve Lacan’ın kavramlarıyla ilişkilendirerek gerçekleştiriyor. Kitabın tartışma yaratmasının başka bir nedeni ise postmodern ilişkilere ışık tutmasıyla ilgili. Hepimizin gözleri önünde gerçekleşen olayları Verhaeghe bize geri yansıtıyor. Aşkın dürtüyle ilişkilendirilmesi ise psikanaliz okurları dışındaki okurlar için görece yeni bir olgu.
Kadın erkek ilişkilerinin zora girmesi, sevgililerin ilişkilerini sürdürmekteki gönülsüzlükleri, pek çok insanın git gide aile kurmaktan ve çocuk yapmaktan uzaklaşması bu kitapta enine boyuna tartışılıyor Eski ataerkil kurumların ortadan kalkmaya yüz tutmasıyla birlikte ortaya ne çıkacağını henüz tam olarak bilmiyoruz. Geçmişte kalmış otoriter yapıları tekrar canlandırmak için yapılan çağrılar daha kötülerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Peki bunların dışında hem bireysel hem de toplumsal yaşamımızı düzenleyecek yeni ilkeler neler olabilir?
Verhaeghe temel desteğini psikanalizden alıyor ama aynı zamanda antropoloji, feminizm ve politikadan da besleniyor. Yalnızlık Zamanında Aşk hem çağımızı hem de yalnızlığımızı düşünmek isteyenler için bire bir!

Keyfin Emeği: Libidinal Ekonominin Eleştirisine Doğru

Samo Tomsic

Çeviren: Hakan Gürvit

Elinizdeki bu kitap kapitalizme direnişin, kimlik politikalarının ötesine geçerek, nasıl örgütlenebileceğini ve bunu yaparken psikanalizin nasıl katkılar sunabileceğini eşi görülmedik bir biçimde ortaya koyuyor. Tomšic bu açıdan, Hegel, Marx, Freud ve Lacan’a uzanan çizgide yeni bir “özne teorisyeni” olarak görülebilir.