lacann.png
logo2_edited.jpg

HAKKIMIZDA

Axis Yayınları 2018 yılında İstanbul’da kuruldu…

 

Bir grup insan böyle bir yayınevine ihtiyaç olduğuna karar verdik. Bu ihtiyaç en başta Lacancı psikanalizin belli başlı tartışmalarını Türkçe’ye aktarmakla ilgili. Dünyada canlı bir şekilde sürdürülen bu tartışmaları buradaki okurlarla da buluşturmak istedik. Bu canlılık belli başlı iki alana ayrılabilir: birincisi, klinik bir tartışma alanı ve burada süregiden tartışmalar; ikincisi, bu klinik alanın çeşitli disiplinler üzerindeki izdüşümleri üzerine olan tartışmalar.

Axis Yayınları, Lacancı psikanaliz üzerine odaklanmış bir yayınevidir. Bu amaçla dünyadaki ve Türkiye'deki önemli Lacancı metinleri yayımlamayı amaçlamaktadır.

Axis Yayınları

KİTAPLARIMIZ

Şehrin Deli Efendileri

Antonio Quinet

Çeviren: Ceren Korulsan

Bu kitabın amacı her şeyden önce Lacancı psikanalizin temel kavramlarından yola çıkarak klasik psikiyatri tarafından tanımlanmış ve Freud tarafından benimsenmiş olan psikozun iki klinik tipini, yani şizofreni ve paranoyayı ele almaktır. Kitapta, ortak paydaları Ötekinin alanından (dilin, bilinçdışının alanından) Babanın-Adı'nın men edilmesi olan bu klinik oluşumlar ele alınacaktır. Psikozun bu temel mekanizması, yani Babanın-Adı’nın men edilmesi, Lacan tarafından 1950’li yılların sonunda tanımlanmıştır ve psikiyatri kliniği için olduğu kadar psikanaliz kliniği için de temel bir referans ve nirengi noktası olmaya devam etmektedir.