lacann.png

Axis Yayınları, Lacancı psikanaliz üzerine odaklanmış bir yayınevidir. Bu amaçla dünyadaki ve Türkiye'deki önemli Lacancı metinleri yayımlamayı amaçlamaktadır.

Axis Yayınları

KİTAPLARIMIZ

Psikanalitik Tekniğin Temelleri

Bruce Fink

Çeviren: Burcu Halaç

Analitik bağlamda analizanca deneyimlendiği haliyle hakikatin söylenecek olanla, henüz söylenmemiş olanla ilişkisi vardır. Hâlihazırda söylenmiş olan genellikle boş görünür, halbuki şimdi ilk defa söylenmekte olanın bir şeyleri kökten sarsma potansiyeli vardır; önemli, doğru gelir. Analizan için hakikat her zaman başka yerdedir: önündedir, henüz bulunmamıştır.

 

Hakikat “söylenecek olanı” ilgilendirdiği sürece, psikanalizdeki hakikat daha önce sözcüklere hiç dökülmemiş olanı simgeleştirme deneyimiyle alakalıdır. Lacan bağlamında “daha önce hiç sözcüklere dökülmemiş olanı”, “gerçek” olarak adlandırıyorum (buna ayrıca “travma yaratan gerçek” de denebilir). Öyleyse analistin yorumu bir hayli aşikâr bir biçimde –en azından bir düzeyde- analizanı simgeleştirme sürecine dahil etmek, ona daha önce hiç sözcüklere dökülmemiş olanı sözcüklere dökmesi için esin vermek ya da kışkırtmaktır. Yorum gerçek olana isabet etmeye çalışır.

Şehrin Deli Efendileri

Antonio Quinet

Çeviren: Ceren Korulsan

Bu kitabın amacı her şeyden önce Lacancı psikanalizin temel kavramlarından yola çıkarak klasik psikiyatri tarafından tanımlanmış ve Freud tarafından benimsenmiş olan psikozun iki klinik tipini, yani şizofreni ve paranoyayı ele almaktır. Kitapta, ortak paydaları Ötekinin alanından (dilin, bilinçdışının alanından) Babanın-Adı'nın men edilmesi olan bu klinik oluşumlar ele alınacaktır. Psikozun bu temel mekanizması, yani Babanın-Adı’nın men edilmesi, Lacan tarafından 1950’li yılların sonunda tanımlanmıştır ve psikiyatri kliniği için olduğu kadar psikanaliz kliniği için de temel bir referans ve nirengi noktası olmaya devam etmektedir.