AXİS HAKKINDA

Axis Yayınları 2018 yılında İstanbul’da kuruldu…

 

Bir grup insan böyle bir yayınevine ihtiyaç olduğuna karar verdik. Bu ihtiyaç en başta Lacancı psikanalizin belli başlı tartışmalarını Türkçe’ye aktarmakla ilgili. Dünyada canlı bir şekilde sürdürülen bu tartışmaları buradaki okurlarla da buluşturmak istedik. Bu canlılık belli başlı iki alana ayrılabilir: birincisi, klinik bir tartışma alanı ve burada süregiden tartışmalar; ikincisi, bu klinik alanın çeşitli disiplinler üzerindeki izdüşümleri üzerine olan tartışmalar.

 

Türkiye’de geçtiğimiz on yıl boyunca, her geçen gün artan biçimde Lacancı psikanalize yönelik ilginin arttığına bizzat şahit olduk. Bu gelişme bir taraftan genç klinisyenlerin bu yeni psikanalitik ekole olan meraklarından kaynaklanırken, öte taraftan entelektüellerin Lacan’ın kuramına olan ilgisini temsil ediyor. Doğal olarak bu iki alanı birbirinden kesin hatlarla ayırmak mümkün olmadığından biz de Axis’in bu kesişime hitap eden bir yayınevi olması amacıyla yola çıktık. Klinisyenler kendi klinik uygulamaları için belli bir rehberliği yayınladığımız kitaplardan edinebilecek diye umuyoruz, öte taraftan genel okur kitlesi de kendi ilgi alanları açısından kitaplarımızdan belli bir perspektif edinebilecekler umudundayız.

 

Lacan Fransız bir psikanalistti, pratiğine Paris’te başladı ve yine burada sonlandırdı. Dolayısıyla Lacancı metinlerin çok büyük çoğunluğu bu dilde yayınlanan eserlerden oluşuyor. Lacan’ın ana dili Fransızcaydı, ama onun kullanımına özgü, onun kendi sözlüğünü oluşturduğu, tekil bir Fransızca bu. Onu başka bir dile aktarmak bu yüzden hem zor hem de bu başarıldığında büyük bir entelektüel keyif veren bir çaba. Lacancı psikanalize ilişkin kitapların çok büyük çoğunluğu Fransızca olarak yayınlanıyor, dolayısıyla bizim amacımız da bu dilden çevirilere özel bir önem vermeyi içeriyor. Bunun dışında İngilizce ve İspanyolca yayınlar da günden güne artıyor. Fırsat oldukça bu iki dilden de çeviri yapmayı düşünüyoruz, hayal ediyoruz.

 

Yayın çizgimizi oluşturan kitapları belli başlı üç başlık altında toplayabiliriz: güncel Lacancı tartışmaları yansıtan -çoğunluğu Fransızca- çeviri kitaplar; Lacancı psikanalizle yeni tanışanlara yönelik “giriş” kitapları; ve, Lacancı psikanalizle ilişkili alanlardaki diğer kitaplar.

 

Dil açısından olaya yaklaşacak olursak Türkçe orijinal metinlerden bahsetmeden geçmek olmaz. Belki hemen bugün değil ama görünür bir vadede Türkçe yazan, düşünen, tartışan yazarların Lacancı psikanaliz üzerine kitaplarını yayınlamak en önemli hedeflerimiz arasında mutlaka sayılmalı. Türkçe’nin kendi yapısı, söyleyişi, olanakları ve olanaksızlıkları çerçevesinde bu konuları tartışabilmek önümüzde yeni bir alan açacak. Entelektüel alanda Türkçe üretimin artmasına mütevazı bir katkımız olacağını ümit ediyoruz.

 

Axis Yayınları’nın, belki diğer pek çok yayınevinden farklı bir yanı var, o da bu yayınevini kuran kişilerin bizatihi klinisyen olmaları, bu alanın içinden gelen kişiler olmaları yani. Bu kliniği teoriyle ilişkilendirmekte, bu kişiler zaten bu kavramları kendi pratiklerinin bir parçası olarak kullandıkları için avantajlı bir durum teşkil ediyor. Lacancı psikanaliz gibi, tabiri caizse, salt bir teori değil de bir praxis olan bir alanda bu karşılıklı ilişki Lacancı psikanalizi aktarmakta önümüzü açacaktır.

 

Bu tanıtım yazısını bir tür “sıfır noktası” olarak kabul edersek eğer beş yıl, on yıl sonra hangi noktada olduğumuzu okurlarımızla beraber göreceğiz. Beklentiler ve gerçekte olanlar çoğu zaman yılların ilerleyişiyle aralarındaki açı git gide açılan iki çizgi gibi olsalar da insan umut etmeden yapamıyor. Gelecekte olacakları bugün yapacaklarımız belirlediğine göre yeni metinler, yeni kitaplar ve yeni perspektifler için okurlarımızla birlikte geriye doğru saymaya başlayabiliriz…

 

 

Özgür Öğütcen

  Axis Yayınları Direktörü