top of page
Kapitalizmin Ruhsal Bedeli Nedir?

Kapitalizmin Ruhsal Bedeli Nedir?

200,00₺Fiyat

McGowan bu kitabında, kapitalizm eleştirisine yeni bir bakış açısı getiriyor: Bugüne kadar eşitsizlik, baskı ve özgürlüğün kısıtlanması meselelerini temel alan kapitalizm eleştirisini arzu meselesiyle birlikte ele alarak, kapitalizmin insanlara nasıl bu kadar "doğal", "değiştirilemez" ve makbul geldiğini sorguluyor. Kapitalizmden zarar görseler bile insanlar neden kapitalizme boyun eğiyorlar? Neden onun bir alternatifi olabileceğini düşünmekte gönülsüzler? Kapitalizm eleştirmenleri bugüne değin neleri gözden kaçırdılar? Bu ve bunun gibi pek çok soruya bu kitapta yanıt aranıyor. 

 

"Kapitalizmin işleyişini kavrama girişimlerinin çoğu, sistemin ekonomik yapısına ya da yarattığı sosyal etkilere odaklanır. Bunlar önemli hususlar olsa da söz konusu yaklaşımlar kapitalizmin, gücünü korumasını sağlayan asıl etkeni sürekli gözden kaçırır. Bu sistemin, ekonomik ya da sosyal bir biçim olarak dayanıklılığının altında hem ruhsallıkla hem de insanların onu kendi tatminleriyle bağdaştırma şekliyle kurduğu ilişki yatar. İşte tam da psikanaliz bunun için, kapitalizmin insanı neden bu kadar cezbettiğini anlayabilmek açısından gereklidir. Psikanaliz, öznelerin tatmin yaşantılarını inceleyip bunun, kendini neden mevcut biçimleriyle gösterdiğini anlamaya çalışır. Tatminsizliği tatmin duygusuna dönüştürmeyi amaçlamaz; aksine, bazı yapıların, sergilediği görüntüye rağmen neden kişide tatmin yarattığını irdeler. Bu bağlamda kapitalizmin kendisine ve söz konusu sistemin mevcut gücünü nasıl koruduğunu anlamaya yönelik farklı bir yaklaşım biçimi ortaya koyar."

bottom of page