top of page

Yannis Stavrakakis

Yannis Stavrakakis.jpg

Yannis Stavrakakis (Yunanca: Γιάννης Σταυρακάκης; d. 1970) Yunan-İngiliz siyaset teorisyenidir. Essex Söylem Analizi Okulu'nun bir üyesi olan Yannis Stavrakakis, esas olarak psikanalitik teorinin (Freud ve Lacan) çağdaş siyasi ve kültürel analiz için önemini araştırması ve popülizm üzerine yaptığı söylem çalışmalarıyla tanınmaktadır.

 

Stavrakakis Sheffield, İngiltere'de doğdu. Panteion Üniversitesi'nde (Atina) siyaset bilimi ve Essex Üniversitesi'nde söylem analizi eğitimi aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Essex Üniversitesi'ndeki 'İdeoloji ve Söylem Analizi' programından aldı. Ernesto Laclau'nun danışmanlığında tamamladığı doktora tezi 'İdeoloji Teorisinde Yeni Yönelimler ve Yeşil İdeoloji Örneği' başlığını taşıyordu.

 

1998'den itibaren Essex ve Nottingham Üniversitelerinde ve Panteion Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Tarih Bölümü Lisansüstü Programı'nda çalışmıştır. 2006 yılında Selanik Aristoteles Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ne Doçent olarak atanan Stavrakakis, o tarihten bu yana Siyasal Söylem Analizi Profesörlüğüne terfi etmiştir ve halen Okul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Stavrakakis ayrıca kısa bir süre önce (2012) Hellenic Political Science Association'ın yönetim kuruluna seçilmiştir ve şu anda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Dernek çerçevesinde, siyasi söylem analizine adanmış bir araştırma ağı kurmuştur.

 

Araştırma alanları arasında çağdaş siyaset teorisi (psikanalitik ve post-yapısalcı yaklaşımlara vurgu yaparak), geç modernite toplumlarında ideoloji ve siyasi söylem analizi (siyasi ekoloji, popülizm ve post-demokrasi çalışmalarına vurgu yaparak) ve sanatsal pratiklerin ve tiyatronun siyasi boyutları yer almaktadır. Son çalışmaları, Güney Avrupa'da (özellikle Yunanistan) "borç toplumları" olarak adlandırdığı durumun siyasi ve psikososyal sonuçlarına ve bu bağlamda popülist ve anti-popülist söylemler arasında ortaya çıkan ideolojik ayrışmaya odaklanmıştır. 2014-5 döneminde Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen POPULISMUS araştırma projesinin baş araştırmacısı olarak görev yapmıştır. Projenin araştırma odağı popülist söylem ve demokrasi arasındaki ilişkiydi ve çeşitli araştırma ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası bir popülist söylem gözlemevinin oluşturulmasını içeriyordu.

 

İngilizce ve Yunanca pek çok kitabın yazarlığını ve editörlüğünü yapmış, ayrıca aşağıdaki dergilerde çok sayıda makale yayımlamıştır: Journal of Political Ideologies; Journal for Lacanian Studies; Psychoanalysis, Culture and Society; Philosophy and Social Criticism; Constellations; South European Society and Politics; Journal of Modern Greek Studies; Theory, Culture and Society; Third Text; Organization Studies; Planning Theory. Yayınlarının birçoğu İspanyolca, Almanca, Japonca, Korece, Türkçe, Rusça, Bulgarca gibi çeşitli dillere çevrilmiştir. Psychoanalysis, Culture and Society (Palgrave) dergisinin katkıda bulunan editörü ve Subjectivity (Palgrave), Journal for Lacanian Studies ve Synchrona Themata dergilerinin yayın kurulu üyesidir.

* Yannis Stavrakakis'le ilgili bilgiler Wikipedia'dan alınarak Türkçeleştirilmiştir. Bkz.: https://en.wikipedia.org/wiki/Yannis_Stavrakakis

İngilizce'de yayımlanmış kitapları:

  • Stavrakakis, Yannis (1999). Lacan and the political. London New York: Routledge.

  • Stavrakakis, Yannis; Norval, Aletta; Howarth, David (2000). Discourse theory and political analysis: identities, hegemonies, and social change. Manchester New York New York:
    Manchester University Press Distributed exclusively in the U.S.A. by St. Martin's Press. 

  • Stavrakakis, Yannis; Glynos, Jason (2002). Lacan and Science. London: Karnac Books.

  • Stavrakakis, Yannis (2007). The Lacanian left psychoanalysis, theory, politics. Edinburgh / Albany: Edinburgh University Press / SUNY Press.

bottom of page