top of page
Yalnızlık Zamanında Aşk

Yalnızlık Zamanında Aşk

200,00₺Fiyat

Üç büyüleyici deneme! Aşka, cinselliğe ve ilişkilere dair derinlikli
bir okuma yapmak isteyen bütün okurları cezbedecek bir kitap!

İlk deneme olan "İmkânsız Çift”, kadın ve erkek arasındaki çağdaş
ilişkinin hem mizahi hem de keskin bir analizidir. "Kaçışan
Babalar" başlıklı ikinci denemede yazar, günümüzde Freudcu
Oidipus kompleksinin ortadan kalktığını ve bunun sonucunda
klasik cinsiyet rollerinin yıkıldığını göstermektedir. Postmodern
ahlak, önceki ahlakla karşılaştırıldığında tuhaftır, çünkü zevk alma
zorunluluğu getirmektedir. Beklenen hazzın gelmediğini ve bunun
yerine can sıkıntısı, mutsuzluk, yalnızlık, endişe ve öfkeyle karşı
karşıya kaldığımızı gördüğümüzde işler daha da garipleşir. Yazar,
Eros ve Thanatos arasındaki karşıtlığı iki cinsel haz biçimi arasında-
ki karşıtlık olarak yeniden ele alıyor. Bu karşıtlığın heteroseksüel
aşkta her zaman mevcut olması, cinsiyet farklılaşmasının geçici
kültürel biçimlerin ötesine geçtiğini gösteriyor. Erişilebilir bir
şekilde yazılmış ve kışkırtıcı bir tartışmayı içeren Yalnızlık Zama-
nında Aşk, günümüzün yüzeysel ilişki ve kadın-erkek tartışmaları-
nın çok ötesine geçen bir polemiktir. Bu üç büyüleyici denemede
yazar, sıradan düşünme yollarını terk ediyor ve bizi cinsellik ve
aşkta neyin harekete geçirdiğini keşfetmeye koyuluyor.
 

bottom of page