lacann.png
lacann.png
lacann.png
lacann.png
lacann.png
lacann.png
lacann.png
lacann.png
lacann.png

Axis Yayınları, Lacancı psikanaliz üzerine odaklanmış bir yayınevidir. Bu amaçla dünyadaki ve Türkiye'deki önemli Lacancı metinleri yayımlamayı amaçlamaktadır.

KİTAPLARIMIZ

Freud'un Teknik Yazıları: Psikanalizin Tekniği Üzerine ve Ötesi...
Sigmund Freud

Editör: Ece Aşıroğlu

Psikanaliz ne kadar çok merak uyandırsa da onun nasıl uygulandığına ilişkin bu kadar az şey yazılmış olması çok ilgi çekici bir konu. Kimi zaman bu boşluğu popüler kültürden elde edilen önyargılarla doldurmak ya da kendinden menkul açıklamalarla tekniğin kendisini ikame etmek tercih edilmektedir. Elinizdeki bu kitap Freud’un belli bir dönem boyunca yazdığı teknik yazıları bir araya getiriyor.
Bu kitap psikanalizin ne olduğuyla değil nasıl yapıldığıyla ilgili!

Psikanalitik Tekniğin Temelleri

Bruce Fink

Çeviren: Burcu Halaç

Analitik bağlamda analizanca deneyimlendiği haliyle hakikatin söylenecek olanla, henüz söylenmemiş olanla ilişkisi vardır. Hâlihazırda söylenmiş olan genellikle boş görünür, halbuki şimdi ilk defa söylenmekte olanın bir şeyleri kökten sarsma potansiyeli vardır; önemli, doğru gelir. Analizan için hakikat her zaman başka yerdedir: önündedir, henüz bulunmamıştır.

 

Hakikat “söylenecek olanı” ilgilendirdiği sürece, psikanalizdeki hakikat daha önce sözcüklere hiç dökülmemiş olanı simgeselleştirme deneyimiyle alakalıdır. Lacan bağlamında “daha önce hiç sözcüklere dökülmemiş olanı”, “gerçek” olarak adlandırıyorum (buna ayrıca “travma yaratan gerçek” de denebilir). Öyleyse analistin yorumu bir hayli aşikâr bir biçimde –en azından bir düzeyde- analizanı simgeleştirme sürecine dahil etmek, ona daha önce hiç sözcüklere dökülmemiş olanı sözcüklere dökmesi için esin vermek ya da kışkırtmaktır. Yorum gerçek olana isabet etmeye çalışır.

Şehrin Deli Efendileri

Antonio Quinet

Çeviren: Ceren Korulsan

Bu kitabın amacı her şeyden önce Lacancı psikanalizin temel kavramlarından yola çıkarak klasik psikiyatri tarafından tanımlanmış ve Freud tarafından benimsenmiş olan psikozun iki klinik tipini, yani şizofreni ve paranoyayı ele almaktır. Kitapta, ortak paydaları Ötekinin alanından (dilin, bilinçdışının alanından) Babanın-Adı'nın men edilmesi olan bu klinik oluşumlar ele alınacaktır. Psikozun bu temel mekanizması, yani Babanın-Adı’nın men edilmesi, Lacan tarafından 1950’li yılların sonunda tanımlanmıştır ve psikiyatri kliniği için olduğu kadar psikanaliz kliniği için de temel bir referans ve nirengi noktası olmaya devam etmektedir.

Sapkınlıkta Aşk, Arzu ve Jouissance

Luis Izcovich

Çeviren: Oğuzhan Nacak

"Bu kitap boyunca, analitik tedavinin yönelimini belirlemede karar verdirici olan ve tanısal olarak psikanaliz kliniğinin üzerine kurulduğu üç klinik yapıdan (nevroz-psikoz-sapkınlık) biri olan sapkınlığa dair bir güncelleme yapmaya çalıştım. Yine de burada sapkınlığın klinik işaretlerinin olduğu bir el kitabı bulmak mümkün değil. Bu kitapta söz konusu olan psikanalizin başlangıcından bu yana sapkınlığı konumlandırmaktır, böylece Lacan tarafından kavramsal olarak sapkınlığın nasıl ele alındığını ve bunun kliniğe etkilerini göstermek mümkün olacaktır."

Illustrated White Cats

AXİS'İN GELECEK PROGRAMINDA NELER VAR?
Stijn Vanheule
Anita Izcovich
Luis Izcovich
Bruce Fink
Dany Nobus
Sigmund Freud
Lorenzo Chiesa
Slavoj Zizek
Özgür Öğütcen
Ceren Korulsan

logo2_edited.jpg

HAKKIMIZDA

Axis Yayınları 2018 yılında İstanbul’da kuruldu…

 

Bir grup insan böyle bir yayınevine ihtiyaç olduğuna karar verdik. Bu ihtiyaç en başta Lacancı psikanalizin belli başlı tartışmalarını Türkçe’ye aktarmakla ilgili. Dünyada canlı bir şekilde sürdürülen bu tartışmaları buradaki okurlarla da buluşturmak istedik. Bu canlılık belli başlı iki alana ayrılabilir: birincisi, klinik bir tartışma alanı ve burada süregiden tartışmalar; ikincisi, bu klinik alanın çeşitli disiplinler üzerindeki izdüşümleri üzerine olan tartışmalar.